Text
Författare: Jakobs skola. Stockholms stadsarkiv

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1860

August Strindberg var inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk från VT 1860 t.o.m. VT 1861. I Examens - och betygskatalogen kan man se Strindbergs betyg i olika ämnen. På sista sidan finns också beskrivet vad som ingick i de olika skolämnena som lästes.

Skolan bytte namn till Vasa realskolan 1926.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad