Text

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1860

August Strindberg var inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk från VT 1860 t.o.m. VT 1861. I Examens - och betygskatalogen kan man se Strindbergs betyg i olika ämnen. På sista sidan finns också beskrivet vad som ingick i de olika skolämnena som lästes.

Skolan bytte namn till Vasa realskolan 1926.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - avgångsintyg med omdömen från Klara lägre elementarläroverk 1860

August Strindberg - avgångsintyg med omdömen från Klara lägre elementarläroverk 1860

August Strindberg - belöning för goda sångkunskaper 1860

August Strindberg - belöning för goda sångkunskaper 1860

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861

August Strindberg tecknad av brodern Axel år 1862

August Strindberg tecknad av brodern Axel år 1862

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk HT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk HT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1861

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1861