Text

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1857

Strindbergs betyg i "uppförande, flit och insigter" VT 1857. Med beskrivning av vilka ämnen som lästes och vad som ingick i dem.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskriven i Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskriven i Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861