Text
Författare: klara allmänna läroverk. Stockholms stadsarkiv

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg skrevs in i Klara allmänna läroverk höstterminen 1856. I inskrivningsbetyget finns uppgift om Strindbergs födelse- och dop samt föräldrarnas namn och yrke.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad