Text

August Strindberg - inskrivningsbetyg/intyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg skrevs in i Klara allmänna läroverk höstterminen 1856. I inskrivningsbetyget finns uppgift om Strindbergs födelse- och dop samt föräldrarnas namn och yrke.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

August Strindberg - avgångsintyg med omdömen från Klara lägre elementarläroverk 1860

August Strindberg - avgångsintyg med omdömen från Klara lägre elementarläroverk 1860

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - betyg från Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskriven i Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - inskriven i Klara allmänna läroverk 1856

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - omdömen från Klara allmänna läroverk- jan 1860

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

August Strindberg - prövning för uppflyttning till högre klass 1860

August Strindberg i Storkyrkoförsamlingens födelse- och dopbok

August Strindberg i Storkyrkoförsamlingens födelse- och dopbok

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861

August Strindberg inskriven i Jakobs lägre elementarläroverk 1860-1861

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1860

August Strindbergs betyg från Jakobs lägre elementarläroverk VT 1860