Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Teckningsövningar i början av 1900-talet

När teckningsundervisningen i folkskolorna reformerades på 1870-talet så var det med hjälp av professor Stuhlmanns pedagogik. Den gamla sortens linearritningar, avsedda för studier i geometri och industridesign, ersattes av en metodik för frihandsteckning. Genom att börja med mycket, mycket enkla övningar – såsom att binda ihop förtryckta punkter på en sida, först två och två eller tre och tre – sedan i alltmer avancerade former, skulle eleverna lära sig se skönhet och därigenom lära sig tänka bättre.

Här är några övningsexempel från första delen av Stuhlmanns tre metodböcker. Det är möjligt, men inte säkert, att teckningarna kommer från Klara folkskola, de är varken namngivna eller daterade men är förmodligen från 1900-1910.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad