Text

Barnen som ritade hela lektionerna

Artikel av Pia Höijer Gogman, Stockholms stadsarkiv, i tidningen Södermalmsnytt (m fl) i januari 2012.

Artikeln handlar om den avbildande tekningsundervisningen enligt professor A. Stuhlmanns metod som användes i Stockholms folkskolor från 1870-talet och framåt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevteckning - fågelfjädrar

Elevteckning - fågelfjädrar

Elevteckning - kakelmönster

Elevteckning - kakelmönster

Elevteckning - nycklar och lås

Elevteckning - nycklar och lås

Elevteckning - självporträtt

Elevteckning - självporträtt

Josabeth Sjöbergs autograf med en barnteckning och en linnea

Josabeth Sjöbergs autograf med en barnteckning och en linnea

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

Teckningsundervisning på 1800-talet - A. Stuhlmanns metod

Teckningsundervisning på 1800-talet - A. Stuhlmanns metod

Teckningsundervisning vid geografilektion

Teckningsundervisning vid geografilektion

Teckningsövningar i början av 1900-talet

Teckningsövningar i början av 1900-talet