Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Teckning efter förlaga

Läraren och professorn A. Stuhlmanns pedagogik för frihandsteckning innehåller en serie med tre läroböcker. I böckerna förekommer planscher med förlagor för eleverna som dessa skulle kopiera.

Här ser vi exempel från ett rithäfte med övningar tagna från Stuhlmanns ”Lärobok i frihandsteckning II” från 1872. Teckningarna är kopior av gispreliefer. De är antagligen från början av 1900-talet. De är tyvärr osignerade och vi vet inte heller i vilken skola de skapades.

"Lärobok i frihandsteckning II" kan du läsa i sin helhet via länk till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad