Bildkonst
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Linearritning

Teckning infördes i den allmänna skolundervisningen på 1850-talet. Innan dess hade bara adelns barn haft tillgång till denna kunskap. Till exempel hade den unge Gustav III  professorn vid Konstakademien Jean Eric Rehn som teckningslärare. När teckningsämnet infördes i folkskolorna gjordes det för att undervisningen skulle utbilda barnets skönhetssinne vilket tänktes öka tankekraften. Pojkar som tänkte sig en bana inom industrin fick i synnerhet ägna sig åt s.k. linerarritning. Där övades perspektivseende och geometrisk återgivning i teckningar som inte bara visade olika former så som de framstår vid direkt anblick, utan även de bakomliggande linjerna skulle återges korrekt.

Linearritningarna här ingår i en samling odaterade teckningar i ett rithäfte där det tyvärr inte framgår vare sig vem som gjort teckningarna eller vilken skola de kommer ifrån.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad