Bildkonst

Elevteckning - självporträtt

Teckningselever i början av 1900-talet behövde inte bara avbilda motiv från planscher eller relatera teckningarna till skolämnen.

Harry Andersson tecknade sitt porträtt i blyerts. Teckningen är inte daterad och vi vet inte hur gammal han var eller vilken skola han gick i.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnen som ritade hela lektionerna

Barnen som ritade hela lektionerna

Elevteckning - egen komposition till kudde

Elevteckning - egen komposition till kudde

Elevteckning - gullviva

Elevteckning - gullviva

Elevteckning - julkort

Elevteckning - julkort

Elevteckning - kakelmönster

Elevteckning - kakelmönster

Elevteckning - nycklar och lås

Elevteckning - nycklar och lås

Elevteckning - segelbåt

Elevteckning - segelbåt

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

Teckningsövningar i början av 1900-talet

Teckningsövningar i början av 1900-talet