Text
Författare: Kvarfoth, Anna Sofia. Stockholms stadsarkiv

Anna Sofia K. ber kommissarie Lindgren att hjälpa henne ut ur fängelset under julen. Brev daterat 13/12 1884

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till ett kurhus för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Det här brevet är från Anna Sofia Kvarfoth, som är inskriven vid Besiktningsbyrån, till Kommissarie Lindgren vid Sedlighetspolisen:

Stockholm den 13/12 84

Herr Kommisarie Lindgren
Förlåt att jag vågar besvära Herr Kommissarien, men jag vill be om det finnes någon möjlighet om Herr Kommisarien hjelpte mig så jag blir fri snälla goa Herr Kommisarien förlåt mig bara för den här gången ock låt mig ej tillbringa min Jul inom fängelsets murrar jag skall sedan uppföra mig så att Herr Kommisarien slippa att ha någon mera anmärkning mot mig det var ej mit fel nu för jag bad Agusta Öman att hon intet skulle säga något till fruntimret jag skildes äfven vid henne skall jag dömmas för hennes skull snälla goa Herr Kommisarien hjelp mig bli fri för mitt lilla barn skull som kommer utt från Barnhuset första dagarna i Januari och behöfer min hjelp
Kan jag få något lönande arbete så skall jag ta så jag kan bli en ordäntlig meniska igen jag ber än en gå förlåt ock hjelp mig om det är möjligt.

Med all Högaktning
Anna Sofia Kvarfoth


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad