Text
Författare: Ståhlberg, Sigrid Ulrica. Stockholms stadsarkiv

Brev från Sigrid Ulrica Ståhlberg till Sedlighetspolisen angående frånvaro från besiktning och förlust av kappa, den 10 juni 1885

Mellan åren 1847 och 1918 skrevs kvinnor som sålde – eller ibland bara antogs sälja – sexuella tjänster in vid den så kallade Besiktningsbyrån. Där tvingades de genomgå regelbundna gynekologiska läkarkontroller. Det uttalade syftet var att hindra spridningen av könssjukdomar. Befanns en kvinna vara smittad av till exempel syfilis tvingades hon till ett kurhus för att bli smittfri. Det här systemet kallades för reglementeringen.

Ibland inkom brev till Sedlighetspolisen, som hade ansvaret för att se till att prostituerade kvinnor skrevs in vid Besiktningsbyrån och dök upp på kontrollerna. Det här brevet är från Sigrid Ulrica Ståhlberg, som är inskriven vid Besiktningsbyrån. Hon har förlorat sin kappa:

Herr Wiman!!

Undertecknad skulle igår ha varit på byrån men i anledning af skukdom i mitt ben ej kunat lemnat sängen så beder jag på det vänligaste herr Wiman vara snäll och svara för mig blir jag bettre till i morgon så skall jag komma upp, Äfven vill jag fråga om Lovisa Christina Pettersson är häktad hon försvan så hastigt i måndags kl half 12 på Förmidagen hon skulle då följa med Emma Christina Olsson och dennas Moder till båten för di sku avfara till Westerås då skulle hon endast följa dem till båten men ej skulle hon resa med derför vill jag veta om hon är häktad hon har tagit min sommarkappa handskar hatt och snörlif och hur skall jag återfå allt sammans snälla herr Wiman var god och lemna budet någon underrättelse hur jag skall bära mig åt jag kan ej gå ut en gång om jag endast återfingo min kappa skulle jag vara mycket tacksam, för den är för mig oumbärlig hon bad att få låna det endast medan hon följde med dem till båten hon skulle vara igen på en timma. Jag bor Stora Nygatan No 17 2tr up

Högaktningsfullt
Sigrid Ulrica Ståhlberg.

Stockholm den 10/6 1885


Via en av länkarna till höger kan du läsa en utredning om Besiktningsbyrån och kvinnorna som tvingades besöka den.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad