Text
Författare: Biörnstad, Margareta. Stadsmuseet i Stockholm

Arkeologiska undersökningar i södra Spånga sommaren 1951 / Margareta Biörnstad

I början av 1950-talet var en ny förort på väg att byggas upp – Vällingby. Man visste sedan tidigare att området hade många gravfält och fornlämningar av olika slag. På grund av detta var man tvungen att göra en genomgång av området innan man satte i gång och bygga.

Inventeringen resulterade i att gravfälten vid Vällingby och Grimsta togs bort helt, medan gravfältet i Hässelby bevarades. Du kan läsa mer och se på bilder på vad som hittades vid inventeringarna. 16 sidor.

Utdrag ur Björnstad, Margareta, Årsberättelser / Museienämnden ; 1951. - 1952. - S. 13-28

Uppdaterad