Text

Vällingby Företagens Framtidsstad – broschyr 1952

Broschyr från Stockholms stads fastighetsnämnd vilken gör reklam för den nya förorten Vällingby och dess centrum. Huvudtanken bakom broschyren var att locka företag ut till förorten.

Exempel ur texten: "Ju mer Stockholm växer, desto större blir avståndet mellan det stora arbetsområdet i centrum och bostadsområdena i söder och väster. Resultatet blir långa och tröttande resor för de anställda och trängsel på gatorna i de inre stadsdelarna /.../ Vällingby har planerats så att arbetsplatser och bostäder byggs ut parallellt, de anställda skall ha sin bostad inom gångvägs- eller cykelvägsavstånd. En lokal arbetsmarknad står alltså till Vällingby företagarnas disposition."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En orientering i framtidsstaden : historik, data och vägledning för besökande : Vällingbyutställningen pågår 26 okt.-9 nov. 1952

En orientering i framtidsstaden : historik, data och vägledning för besökande : Vällingbyutställningen pågår 26 okt.-9 nov. 1952

Höghus i Vällingby år 1957

Höghus i Vällingby år 1957

Råcksta Vällingby Ett Arbeta-Bo Centrum - broschyr 1952

Råcksta Vällingby Ett Arbeta-Bo Centrum - broschyr 1952

Varuhuset Kvickly i Vällingby

Varuhuset Kvickly i Vällingby

Vällingby Centrum 1952

Vällingby Centrum 1952

Vällingby Centrum, invigningsdagen. Carl Albert Anderson invigningstalar

Vällingby Centrum, invigningsdagen. Carl Albert Anderson invigningstalar

Vällingby Centrum, invigningsdagen. Interiör från butik. Kö vid kassan

Vällingby Centrum, invigningsdagen. Interiör från butik. Kö vid kassan

Vällingby Centrum, invigningsdagen. Trängsel i centrum

Vällingby Centrum, invigningsdagen. Trängsel i centrum

Vällingby
Tema

Vällingby

Människor har bott i det som idag heter Vällingby sedan Järnåldern. Fram till 1950-talet låg ett antal gårdar där. Men när Stockholms stad köpte loss Vällingby från Spånga 1949 så…