Text

Råcksta Vällingby Ett Arbeta-Bo Centrum - broschyr 1952

Broschyr som gör reklam för de nya förorterna Råcksta och Vällingby, tryckt 1952.

Utdrag från texten: "Råcksta-Vällingby är ett s.k. ABC-samhälle i vardande; dvs. ett samhälle där man både Arbetare och Bor och där det finns ett kulturellt och kommersiellt Centrum. I Råcksta Vällingby beräknas omkring 23.000 människor kunna bo och - i största möjliga utsträckning - även arbeta. Råcksta-Vällingby skall dessutom beträffande affärer av varuhuskaraktär, större specialbutiker och anläggningar för nöjesliv och kulturella ändamål bli en samlingspunkt för förortsbefolkningen från angränsande områden: nordvästra Ängby, Blackeberg, Hässelby Gård, Loviselund och Norra Spånga. På så sätt blir Råcksta-Vällingby ett storcentrum för 80 000 människor!"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

En orientering i framtidsstaden : historik, data och vägledning för besökande : Vällingbyutställningen pågår 26 okt.-9 nov. 1952

En orientering i framtidsstaden : historik, data och vägledning för besökande : Vällingbyutställningen pågår 26 okt.-9 nov. 1952

Flygfoto över Vällingby

Flygfoto över Vällingby

Områdesprogram för Vällingby 1997

Områdesprogram för Vällingby 1997

Vällingby Centrum 1952

Vällingby Centrum 1952

Vällingby Företagens Framtidsstad – broschyr 1952

Vällingby Företagens Framtidsstad – broschyr 1952

Vällingby
Tema

Vällingby

Människor har bott i det som idag heter Vällingby sedan Järnåldern. Fram till 1950-talet låg ett antal gårdar där. Men när Stockholms stad köpte loss Vällingby från Spånga 1949 så…