Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Råcksta Vällingby Ett Arbeta-Bo Centrum - broschyr 1952

Broschyr som gör reklam för de nya förorterna Råcksta och Vällingby, tryckt 1952.

Utdrag från texten: "Råcksta-Vällingby är ett s.k. ABC-samhälle i vardande; dvs. ett samhälle där man både Arbetare och Bor och där det finns ett kulturellt och kommersiellt Centrum. I Råcksta Vällingby beräknas omkring 23.000 människor kunna bo och - i största möjliga utsträckning - även arbeta. Råcksta-Vällingby skall dessutom beträffande affärer av varuhuskaraktär, större specialbutiker och anläggningar för nöjesliv och kulturella ändamål bli en samlingspunkt för förortsbefolkningen från angränsande områden: nordvästra Ängby, Blackeberg, Hässelby Gård, Loviselund och Norra Spånga. På så sätt blir Råcksta-Vällingby ett storcentrum för 80 000 människor!"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad