Text
Författare: Hansson, Hans. Stockholms stadsmuseum

Södra Spånga : några kulturhistoriska synpunkter med anledning av den föreslagna inkorporeringen / Hans Hansson

När ett område blir aktuellt för att till exempel bygga bostäder på måste det göras en koll av området. Finns det historiska byggnader, minnesmärken, växtlighet att ta hänsyn till innan man börjar bygga?

1942 förnyades Fornminneslagen. Detta är en av grunderna i god stadsplanering, att man inte bara skyddar den synliga fornlämningen utan även marken runt omkring den. När södra Spånga några år senare blev aktuellt för att byggas ut samarbetade kulturminnesvårdarna och stadsplanerarna genom att tillsammans värdera och dela upp området. Det bedömdes som både natur- och kulturreservat.

I den här uppsatsen kan du läsa mer om områdena Hässelby, Grimsta, Vällingby och Råcksta om vad som bland annat hittades där när kulturminnesvårdarna och stadsplanerarna började samarbeta. 16 sidor.

Utdrag ur Hansson, Hans, Årsberättelser / Museinämnden ; 1946. - 1947. - S. 13-27

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad