Text
Författare: Lundin, Claës (1825-1908). Stadsmuseet i Stockholm

I Arbetareföreningen och bland socialdemokrater / Claës Lundin

1800-talet är det sekel då ideologierna tog form på allvar. Här handlar det om arbetarrörelsen i Stockholm och dess olika föreningssammanslutningar. 1866 bildades Stockholms arbetareförening. Man ville föra fram den sociala jämlikhetsfrågan, att alla personer över 21 år skulle ha rösträtt både till kommun och riksdag. Vid denna tid var det inte ens alla män som uppfyllde villkoren för riksdagsval. Föreningen fyllde också en mer "praktisk" funktion, allt från diskussionskvällar och sångkörer till en sjuk- och begravningsfond.

Vidare får vi stifta bekantskap med den socialdemokratiska rörelsen. Ledarfigurerna heter August Palm och Hjalmar Branting vid denna tid. Deras möten i Lill-Jansskogen samlade många deltagare. Läs vidare om olika arbetareföreningar på 1880-talet och deras historia. 15 sidor. Illustrerad.

Utdrag ur Lundin, Claës, Nya Stockholm. - 1890. - S. 635-648

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad