Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22
Foto

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

På Barnasylen har barnen tillfälligt bott för att deras föräldrar inte har kunnat behålla dem hos sig på grund fattigdom, svält och bostadsnöd. Barnen står packade och klara och på väg till fosterhem ute landet, så kallade utackorderingshem, som ordnats av Stockholms fattigvårdsnämnds utackorderingsbyrå.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ej lämpliga fosterhem 1912: Anderssons i Ervalla

Ej lämpliga fosterhem 1912: Anderssons i Ervalla

Fosterbarnsindustri eller människokärlek : barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925 / Johanna Sköld

Fosterbarnsindustri eller människokärlek : barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925 / Johanna Sköld

Gustaf af Geijerstam - "Ett och annat om Grubbens gärde" 1896

Gustaf af Geijerstam - "Ett och annat om Grubbens gärde" 1896

Nils Vilhelm Johansson i Barnhemmet Fleminggatan 22:s inskrivningsjournal 1907

Nils Vilhelm Johansson i Barnhemmet Fleminggatan 22:s inskrivningsjournal 1907

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873

Stockholms stads arbetsinrättning – reglemente 1873