Ej godkänt fosterhem, 1912
Anderssons i Ervalla godkänns inte som fosterhem, 1912
Text

Ej lämpliga fosterhem 1912: Anderssons i Ervalla

 

Stockholms Utackorderingsbyrå hade till uppgift att placera ut föräldralösa barn i fosterhem. Till Utackorderingsbyrån kom ansökningar från personer som ville ta emot fosterbarn. Som beslutsunderlag bad byrån en "pastor, ledamot af kommunalnämnd, skollärare eller annan känd person" fylla i en blankett med frågor om fosterhemmet.

Här kan du läsa vad lokalombudet Julia Sporon skrev i blanketten om de ansökande lantbrukarna August Andersson, 40, och Maria Carolina Andersson, 42, i Ervalla, Örebro län den 18 oktober 1912. Den 20 december samma år bedömde Utackorderingsbyrån att "ifrågavarande fosterföräldrar för närvarande" icke var "lämpliga att mottaga och vårda fosterbarn, tillhörande Stockholms Utackorderingsbyrå".

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Ej lämpliga fosterhem 1912: Ahlström och Öhman i Nora

Ej lämpliga fosterhem 1912: Ahlström och Öhman i Nora