Litteraturtips

Fosterbarnsindustri eller människokärlek : barn, familjer och utackorderingsbyrån i Stockholm 1890-1925 / Johanna Sköld

1891 inrättades den så kallade utackorderingsbyrån på Fleminggatan i Stockholm. Syftet var att hitta nya hem till barn vars föräldrar av olika anledningar inte längre kunde ta hand om dem. Barnen kunde skickas till fosterföräldrar över hela landet och de nya föräldrarna fick betalt för att ta emot dem. Ibland utnyttjades barnen som billig arbetskraft.

Vilka var de här barnen? Varför blev de fosterbarn? Vilka blev fosterföräldrar? Och vad hade de för motiv?

Den här boken är en doktorsavhandling men den är skriven på ett relativt enkelt språk. Kapitlens rubriker är tydliga och varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Det finns också en sammanfattning på engelska. 449 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Barn står uppställda framför Barnasylen vid Fleminggatan 22 som låg inom området för Stockholms Allmänna försörjningsinrättning, kallad Grubbens.

Barnhem och oäkta barn
Tema

Barnhem och oäkta barn

Ett oäkta barn var ett barn som fötts utan att föräldrarna var gifta med varandra. Att föda och ta hand om ett oäkta barn var något många ville undvika till varje pris. De oäkta ba…