Foto

Bergsprängargränd västerut mot Borgmästargatan i Vita Bergen. Bergsprängargränd nummer 20 och 18 på vänster sida. Nuv. läge är nordost om Sofia kyrka