Foto

Bergsprängargränd sedd österut mot Borgmästargatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargränd. På krönet Bergsprängargränd 2

Hörnet av Renstiernas gata och Bergsprängargränd. På krönet Bergsprängargränd 2