Litteraturtips
Författare: Johnson, Anders (f. 1955). Stockholms stadsbibliotek

Norra Djurgårdsstaden : från kolhamn till filmkluster

Norra Djurgårdsstaden, Norra Djurgården, Djurgårdstaden, bostadsområdet Norra Djurgårdsstaden… det kan ibland kännas förvirrande vilken plats som avses. I det här fallet gäller det hela området som sträcker sig från Nationalstadsparken norr om Hjorthagen till och med Loudden i söder. Boken handlar mest om hamnar och industriområden och deras verksamheter och arkitektur, inte så mycket om bostadsområden. Den innehåller många bilder, flera klargörande kartor och förteckningar över händelser år från år. 137 sidor.

Innehåll
Förord
År för år
Ett område för stadens försörjning
Detta är Norra Djurgårdsstaden
Kommunikationer och bostäder
Ljus över staden
Värtagasverket
Värtaverket
Hamnarnas stad
Värtahamnen
Frihamnen
Loudden
Bortom energiverk och hamnar
Filmhamnen
Källor

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad