Litteraturtips
Författare: Styf, Katarina, Monastra, Nino (f. 1936), Pemer, Mats. Stockholms stadsbibliotek

Stockholm bygger 2002 / Stockholms stadsbyggnadskontor

En bok från Stadsbyggnadskontoret om byggprojekt. Här beskrivs kvarter och områden i inner- och ytterstaden, något om hur de ser ut i dag men framför allt hur de planeras att byggas om. Det handlar om nya bostäder, hotell, grönområden med mera. I slutet av varje avsnitt finns en krönika på en sida – personliga reflektioner om staden Stockholm skrivna av personer från bland annat tidningar och radio. Boken innehåller många intressanta foton och skisser över planerad bebyggelse. 176 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad