Skrivstilstext
Text

Lista över barn som inte besökt aftonskolan

Förteckning å barn arbetande å Karlsviks fabrik, hvilka barn, dels oordentlig, dels alldeles icke besökt Församlingens Aftonskola.

Så lyder rubriken i dokumentet till höger. Den så kallade aftonskolan var till för barn vars skolgång på något vis hade försummats.

Barnen som finns i förteckningen, som är födda runt 1860, arbetade på Karlsviks fabrik och hade uteblivit eller inte deltagit tillräckligt mycket i undervisningen i  på aftonskolan. 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetstidens historia

Arbetstidens historia

Extra matransoner för barnarbetarna vid Stockholms mekaniska bomullsspinneri

Extra matransoner för barnarbetarna vid Stockholms mekaniska bomullsspinneri

Fabriker
Tema

Fabriker

I Stockholm fanns många olika fabriker. Till en början låg de mitt i staden, ofta nära vattnet. Med tiden har de flyttat längre ut från centrum.