Text
Författare: Stockholms stads Slakthus- och Saluhalls Styrelse. Stockholms stadsarkiv

Kadaver mottages av Destruktionsanstalten i Riddersvik - annons 1917

Vid destruktionsanstalten vid Riddersvik, även kallat Lövsta sopstation kunde man lämna in döda djur enligt följande annons från 1917:

"Kadaver
Å Destruktionsanstalten Riddersvik

Mottages för oskadliggörande och tekniskt utnyttjande kroppar af själfdöda hästar, nötkreatur, får och svin, såvida de ej dött af i författningen upptagen smittosam sjukdom.

Kadavret, som bör befrias från hud och inälfvor, kan sönderstyckas och försändas i täta lårar, som returneras. Ersättning utbetalas med afdrag för frakter å järnväg och ångbåt samt öfriga transportkostnader.

För nötkreatur, får och häst med 20 öre och för svin med 65 öre per kg.

Stockholms stads Slakthus- och Saluhalls Styrelse."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad