Text

Kadaver mottages av Destruktionsanstalten i Riddersvik - annons 1917

Vid destruktionsanstalten vid Riddersvik, även kallat Lövsta sopstation kunde man lämna in döda djur enligt följande annons från 1917:

"Kadaver
Å Destruktionsanstalten Riddersvik

Mottages för oskadliggörande och tekniskt utnyttjande kroppar af själfdöda hästar, nötkreatur, får och svin, såvida de ej dött af i författningen upptagen smittosam sjukdom.

Kadavret, som bör befrias från hud och inälfvor, kan sönderstyckas och försändas i täta lårar, som returneras. Ersättning utbetalas med afdrag för frakter å järnväg och ångbåt samt öfriga transportkostnader.

För nötkreatur, får och häst med 20 öre och för svin med 65 öre per kg.

Stockholms stads Slakthus- och Saluhalls Styrelse."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Flygbild över Lövsta renhållningsverk och omgivning mot norr

Flygbild över Lövsta renhållningsverk och omgivning mot norr

Sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta. Interiör.

Sopförbränningsbyggnaden vid Lövsta. Interiör.

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas

Svinen på Lövsta renhållningsverk får sig ett skrovmål när sopvagnar lossas