Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms stads bad- och siminrättning, Strömbadet i Riddarfjärden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad