Text

Stockholms gränder : skildringar ur stockholms-lifvet / af Octavio

Den här lilla skriften är många historier på en gång. Författaren vill diskutera samhällsfrågor, exempelvis fattighjälp, om giftermål behövs... Allt medan huvudpersonerna rör sig genom staden. I kapitel 3 blir personerna vittne till gatustrider. År 1838 blev tidningsmannen Magnus Jacob Crusenstolpe fängslad. Han hade gjort sig ovän med kungen och blev dömd till att sitta på Vaxholms fästning i 3 år. Folkmassorna var mycket upprörda och Crusenstolpe upphöjdes till folkets hjälte.
102 s.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Crusenstolpe - brytningsåret 1838 / Åke Abrahamsson

Crusenstolpe - brytningsåret 1838 / Åke Abrahamsson

Revolutionärer som begår majestätsbrott
Tema

Revolutionärer som begår majestätsbrott

Under lång tid var det förbjudet att kritisera kungafamiljen. Under 1800- och 1900-talet finns det flera exempel på personer och grupper som trotsade lagen på olika sätt.

[Rättegångshandlingar i  tryckfrihetsmålet mot M. J. Crusenstolpe] Underdånig förklaring till Kongl.Maj:t, af Svea hof-rätt, öfver justitiae-ombudsmannens underdåniga anmärknings-memorial i fråga om behandlingen af tryckfrihets-målet rörande assessoren Crusenstolpe

[Rättegångshandlingar i tryckfrihetsmålet mot M. J. Crusenstolpe] Underdånig förklaring till Kongl.Maj:t, af Svea hof-rätt, öfver justitiae-ombudsmannens underdåniga anmärknings-memorial i fråga om behandlingen af tryckfrihets-målet rörande assessoren Crusenstolpe