Sammansatt karta i färg
Karta
Upphov: Björling, Carl. Stockholms stadsarkiv

1674 års karta över Katarina församling (från år 1916)

Karta öfver S:ta Catharina församling år 1674, uppgjord af f. d. Rektorn vid Catharina allm. läroverk Carl Björling på grund af de af Stadsingeniören J. Holm nämnda år utfärdade tomtritningar. Ungefärlig skala 1:2500

Kartan visar Katarina församling på Södermalm år 1674. Den är en tryckt rekonstruktion från 1916, skapad efter sammandrag från kalkering (avrita i kopia) av tomtkartor i stadsingenjör Johan Holms tomtbok från 1674. På kartan finns information om ägare till de olika tomterna och den visar både gatu- och kvartersnamn. 

Årtalet för rekonstruktionen står inte på kartan, utan är här hämtat från det äldre Stadsingenjörskontorets kortregister med uppgifter om kartan. Både kartan, kortregistret och Holms tomtbok i original finns idag på Stockholms stadsarkiv.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad