Fredmans epistel nummer 30 utgiven i form av skillingtryck 1825.
Text
Författare: Bellman, Carl Michael (1740-1795). Stadsmuseet i Stockholm

Fredmans epistel till fader Mowitz, under dess sjukdom, lungsoten.

Fredmans epistel nummer 30 utgiven i form av skillingtryck 1825. Fredmans epistlar utgavs i samlad form för första gången 1790. Epistlarna skildrar Stockholmslivet på 1760- och 1770-telet och de flesta karaktärerna hämtades med inspiration från samtida personer i Stockholm.

Den figur som det sägs att Bellman identifierade sig mest med var Movitz, som även i verkligheten fanns under samma namn. Fader Movitz besatt ansenliga dryckesvanor och var en spelman, framställd av Bellman som en riktig virtuos. I denna visa berättas det om hur Movitz är döende i lungsoten. (Något som inte hade någon verklighetsförankring)Efter den riktiga Movitz död skriver Bellman Bacchi tempel till honom. Frakturstil. 4 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad