Fredmans epistel nummer 30 utgiven i form av skillingtryck 1825.
Text

Fredmans epistel till fader Mowitz, under dess sjukdom, lungsoten.

Fredmans epistel nummer 30 utgiven i form av skillingtryck 1825. Fredmans epistlar utgavs i samlad form för första gången 1790. Epistlarna skildrar Stockholmslivet på 1760- och 1770-telet och de flesta karaktärerna hämtades med inspiration från samtida personer i Stockholm.

Den figur som det sägs att Bellman identifierade sig mest med var Movitz, som även i verkligheten fanns under samma namn. Fader Movitz besatt ansenliga dryckesvanor och var en spelman, framställd av Bellman som en riktig virtuos. I denna visa berättas det om hur Movitz är döende i lungsoten. (Något som inte hade någon verklighetsförankring)Efter den riktiga Movitz död skriver Bellman Bacchi tempel till honom. Frakturstil. 4 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Fredmans 49. Epistel. Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren om en sommarmorgon 1769. [Manuskript]

Fredmans 49. Epistel. Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren om en sommarmorgon 1769. [Manuskript]

Fredmans Epistel enkannerligen till de birfilare på then konungsliga Djurgården.

Fredmans Epistel enkannerligen till de birfilare på then konungsliga Djurgården.

Golvur tillverkat av Jean Fredman

Golvur tillverkat av Jean Fredman

Nattur tillverkat av Jean Fredman

Nattur tillverkat av Jean Fredman

Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.