Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Den lilla cittran (citrinchen) köptes av Carl Michael Bellmans farfar, Johan Arndt Bellman när han reste runt i Europa i två år i slutet av 1690-talet. Cittran lär vara tillverkad i Hamburg 1695.

Enligt litteraturen var det detta instrument som Carl Michael lärde sig spela på som ung. Efter Bellmans död 1795 har instrumentet haft ett antal ägare fram till 1850 då det skänktes till Vitterhetsakademien. 1953 deponerade Kungliga Vitterhetsakademien cittran till Stockholms stadsmuseum. Vitterhetsakademien har senare överfört alla sina samlingar till Historiska museet som därför är ägare till cittran.

På instrumentets lock finns en påskrift: På denna zittra har Professor Bellman spelat i Rom, ärfd av hans sone-son C.M. Bellman. En teori är att det är Carl Michaels son Adolf Bellman som skrivit detta.

Foto: Carl Heideken, Stockholms stadsmuseum”Citrinchen”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad