Föremål

Bellmans dödsmask

Carl Michael Bellmans dödsmask. Det finns flera dödsmasker av Bellman. Den ursprungliga togs av Johan Tobias Sergel och övriga härstammar på ett eller annat sätt från detta original. Så också denna kopia i gips, tillverkad 1935. Den köptes in till Stadsmuseet 1975.

Dödsmasker blev vanliga i Europa från medeltiden och framåt. Maskerna skapades utifrån direkta avgjutningar av de avlidnas ansikten och gjordes ofta i ett flertal kopior som kunde visas upp i olika sammanhang. Under 1900-talet blev bruket alltmer sällsynt för att sedan helt dö ut.

Bellmans dödsmask finns även som 3D-modell på Sketchfab (se extern länk nedan).

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

Bellman var där : en vägvisare till Bellmansmiljöer i och kring Stockholm / sammanställd av Marie Louise Andersén m.fl. och med fotografier av Julio Rito

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Carl Michael Bellmans lilla cittra

Fredmans 49. Epistel. Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren om en sommarmorgon 1769. [Manuskript]

Fredmans 49. Epistel. Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren om en sommarmorgon 1769. [Manuskript]

Fågelteckning, steglitsa. Målad af Carl Michael Bellman år 1752 och förärad hans Syster Fru Arrhén von Kapfelman

Fågelteckning, steglitsa. Målad af Carl Michael Bellman år 1752 och förärad hans Syster Fru Arrhén von Kapfelman

Golvur tillverkat av Jean Fredman

Golvur tillverkat av Jean Fredman

Gustav III och Bellman - stum spelfilm från 1908

Gustav III och Bellman - stum spelfilm från 1908

Nattur tillverkat av Jean Fredman

Nattur tillverkat av Jean Fredman

Sigge Wülffs dödsmask

Sigge Wülffs dödsmask