Sången om Ulla Winblads hemresa från Hessingen.
Text
Författare: Bellman, Carl Michael (1740-1795). Stadsmuseet i Stockholm

Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769.

Sången om Ulla Winblads hemresa från Essingen över Mälaren en sommarmorgon 1769 är en utav Bellmans mest populära visor. Sången utgavs för första gången 1790 som en del av Fredmans epistlar, Carl Michael Bellmans centrala sångsamling. Då med namn efter visans första rader Solen glimmar blank och trind. Detta är dock ett fristående skillingtryck som utgavs 1825. Ulla Winblad är en utav huvudpersonerna i Fredmans epistlar. I verkliga livet hette förebilden Maria Kristina Kjellström.

Ulla Winblad beskrivs i Bellmans sånger som "nymf (prostituerad) och prästinna i Bacchi tempel". Framställningarna av Ulla Winblad varierar dock starkt. Hon beskrivs som ömsom erotisk förebild, ömsom fallen kvinna.

Sången om Ulla Winblads hemresa från Hessingen är nr 48 i Fredmans epistlar. Melodin är tagen från en vid denna tid populär fransk sång.

Fredmans epistlar berättar om 1760- och 1770-talets Stockholm och flesta figurer är hämtade med inspiration från Bellmans samtid. Fredman själv är en alkoholiserad urmakare. För oss idag kan det vara svårt att förstå alla hänsyftningar till dåtida fenomen som kläder och saker m.m. Mycket anspelar också på företeelser ur den antika och fornnordiska gudaläran. Kunskaper som på denna tid ansågs som självklara. Frakturstil. 8 sidor.

Det är oklart om Bellman syftar på Lilla eller Stora Essingen.Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad