Text

Josabeth Sjöberg 1812-1882

Josabeth Sjöberg levde i Stockholm under 1800-talet. Hennes yrke var musiklärare men vid sidan om detta tecknade och målade hon. Hon målade den miljö som hon levde i. En stor del av hennes akvareller och vissa teckningar finns bevarade. Detta är en kort beskrivning av hennes liv och verk. Tre sidor med text och bild.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Josabeth Sjöberg

Josabeth Sjöberg

Josabeth Sjöberg

Josabeth Sjöberg

Josabeth Sjöberg

Josabeth Sjöberg

Josabeth Sjöbergs autograf med en barnteckning och en linnea

Josabeth Sjöbergs autograf med en barnteckning och en linnea

Köket uti huset N:20 vid St.Paulsgatan. - Uppgången till mitt rum. Personer: Carl Källbom, Fru Källbom, Undertecknad, Herr Källbom.

Köket uti huset N:20 vid St.Paulsgatan. - Uppgången till mitt rum. Personer: Carl Källbom, Fru Källbom, Undertecknad, Herr Källbom.