Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg 1903
Ritning
Arkitekt: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg

Upprättat "i samband med ordnande af uppfartsvägarna till Södermalm i enlighet med Richert-Enbloms förslag." Tvärsektion

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad