Karta

Förslag till ny sluss i Stockholm med överfartsvägar till Södermalm

Plankarta, alternativ.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kartor
Tema

Kartor

En karta kan användas som historisk källa. Kartan är ett sätt att beskriva hur en plats såg ut eller hur den skulle se ut.