Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg 1903
Ritning

Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg

Upprättat "i samband med ordnande af uppfartsvägarna till Södermalm i enlighet med Richert-Enbloms utlåtande." Tvärsektion.