Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg 1903
Ritning
Arkitekt: Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad. Stockholms stadsarkiv

Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg

Upprättat "i samband med ordnande af uppfartsvägarna i enlighet med Richert-Enbloms utlåtande." Tvärsektion.

Uppdaterad