Ritning
Arkitekt: Enblom, Fredrik (1865-1939), Richert, Josef G. (1828-1905). Stockholms stadsarkiv

Förslag till ny sluss i Stockholm med överfartsvägar till Södermalm

Östra överfartsvägen. Profil och genomskärning.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad