Ritning

Förslag till ny sluss i Stockholm med överfartsvägar till Södermalm

Östra överfartsvägen. Profil och genomskärning.