Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg 1903
Karta

Förslag till ny sluss vid Karl Johans torg

Utarbetat "i samband med ordnande af uppfartsvägarne till Södermalm i enlighet med Richert-Enbloms förslag." Översiktsplan