Handskriven ansökan till Borgerskapets änkehus
Text
Författare: Wilhemina Sehlander. Stockholms stadsarkiv

Änkan Wilhemina ansöker om plats på Borgerskapets änkehus

Wilhemina var gammal och klen och sedan 5 år änka efter hyrkusken Carl Johan. Hon hade mycket svårt att klara sig ekonomiskt och ansökte därför om plats på Borgerskapets änkehus. 

Så här skriver Wilhemina:

"Undertecknad Enka efter Hyrkusken Carl Johan Schelander Som afled i Stockholm den 24 November 1887, och efterlämnade mig i små omständigheter, derför vänder jag mig i allra största ödmjukhet till Högtärade Herrar af Borgerskapets Enkehus Direktjon för att af deres Godhet få blifva intagen å ofvannemnde ställe. Jag är gammal och klen och oförmögen att genom arbete kunna Exsistera, och som mina pensjoner äro små och otillräckliga till hyran och till det dagliga lifvets uppehälle så är min Högsta önskan att blifva beviljad en fristad För min återstående lefnad, haf därför godheten och tilldela mig min ödmjuka anhållan och förära mig snarast ett Sorgfritt ållderdomshäm.

Stockholm den 8 September 1892 
Ödmjukligen 
Wilhemina, Schelander 
Född i Stockholm Clara församling
Boende  Johannesgatan Nr 8 öfver gården 2 trappor upp"

Borgerskapets änkehus grundades 1725 och var en välgörenhetsinrättning för äldre, fattiga och försvagade änkor från borgarklassen. Från 1879 låg änkehuset på Norrtullsgatan 45.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad