Handskriven ansökan till Borgerskapets änkehus
Text
Författare: Anna Chatarina Pettersson. Stockholms stadsarkiv

Änkan Anna Chatarina Pettersson ansöker om plats på Borgerskapets änkehus

Anna Chatarina hade varit änka efter en sjökapten i 29 år. Hon hade försörjt sig själv så länge hennes krafter hade räckt till. Men nu var hon gammal och svag och ansökte om plats på Borgerskapets änkehus.

Så här skrev Anna Chatarina: 

"Till Direktionen öfver Stockholms Stads Borgerskaps Enkehus.

Undertecknad Enka efter aflidne Sjökaptenen Petter Pettersson som varit borgare här i Stockholm och fört fartyg för Herrar Godenius & Co, jag har nu varit Enka i 29 års tid och min man lämnade ingen som hälst förmögenhet, men väl ett minderårigt Barn. Sålänge mina arbetskrafter har stått mig bi så har jag kunnat försörja mig sjelf, men nu när dessa minskas med åldern, är jag nu oförmögen att mig sjelf försörja, och den lilla Pension jag har är otillräcklig til husrum och uppehälle, derföre får i all ödmjukhet hos Direktionen anhålla att varda intagen o Borgerskapets Enkehus. En föregående ansökan att blifva intagen o Borgerskapets Enkehus var inlemnad för cirka 10 år sedan. 

Stockholm den 3 Oktober 1891
Ödmjukeligen Anna Chatarina Pettersson född Bukman
Adr. Högbergsgatan Nr 20 1Tr"

Borgerskapets änkehus grundades 1725 och var en välgörenhetsinrättning för äldre, fattiga och försvagade änkor från borgarklassen. Från 1879 låg änkehuset på Norrtullsgatan 45.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad