Handskriven ansökan till Borgerskapets änkehus
Text
Författare: Maria Charlotta Amalia Lindström. Stockholms stadsarkiv

Änkan Maria Charlotta Lindström ansöker om plats på Borgerskapets änkehus

Maria Charlotta var 61 år och änka sedan 15 år. Nu hade både hennes hörsel och syn blivit dålig, och hon kunde inte längre försörja sig själv. Därför anmälde hon sig som sökande till Borgerskapets änkehus.

Så här skrev Maria Charlotta: 

"Till Direktionen öfver Borgerskapets Enkehus
Undertecknad, född den 22 Maj 1830, enka efter aflidna Perukmakarmästaren Carl Gustaf Lindström, som afled den 25 September 1876, befinner mig nu i fattiga omständigheter, och både syn och hörselförmåga äro försvagade, samt är derigenom oförmögen att mig kunna försörja, hvarför jag hos högtärade Direktionen i största ödmjukhet får anmäla mig som sökande till plats å Borgerskapets Enkehus.

Stockholm den 28 Oktober 1891
Maria Charlotta Amalia Lindström född Rundström
Brunnsgatan nr 14, 2tr upp"

Borgerskapets änkehus grundades 1725 och var en välgörenhetsinrättning för äldre, fattiga och försvagade änkor från borgarklassen. Från 1879 låg änkehuset på Norrtullsgatan 45.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad