Foto

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör med boende och personal vid måltid i den gemensamma matsalen.