Foto

Borgerskapets änkehus, Norrtullsgatan 45. Interiör från ett rum där en äldre kvinna bor.