Bild över trädgårdsmästeriet på Waldemarsudde
Foto
Fotograf: Okänd. Prins Eugens Waldemarsudde

Trädgårdsmästeriet på Waldemarsudde, Djurgården

Fotografiet visar Trädgårdsmästeriet på Waldemarsudde som är beläget på egendomens östra del. I mellanplanet ser man ett växthus med hög skorsten som byggdes 1902. Växthuset var en av de första byggnaderna som prinsen lät uppföra efter att han köpt besittningsrätten till området 1899. Växthuset ligger i en fruktträdgård där det växer många olika sorts äppelträd. Här finns också päronträd och en mängd bärbuskar, bland annat vinbär i tre färger, hallon och krusbär. Fruktträdgården har funnits där sedan prins Eugens tid på Waldemarsudde som varade mellan 1900 och 1947. På prinsens tid tog man till vara allt det som odlades i fruktträdgården och använde det till att göra kompotter, saft och sylt som sedan hushållet nyttjade i matlagningen under vinterhalvåret.

I fotots bakgrund ser man två byggnader, till höger den så kallade Trädgårdsmästarvillan, där Waldemarsuddes trädgårdsmästare med familj och övrig trädgårdspersonal bodde under prins Eugens tid. Bakom Trädgårdsmästarvillan skymtar Kvarngården, som från 1930-talet har varit personalbostad, först åt prins Eugens konstintendent och senare åt museet Prins Eugens Waldemarsuddes chefer.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad