Trappa
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Waldemarsudde, huvudingången på byggnadens nordsida

Uppdaterad