Fotografi föreställande Prins Eugens ek på Waldemarsudde.
Foto
Fotograf: Rosenberg, Carl Gustaf (1883-1957). Prins Eugens Waldemarsudde

Prins Eugens ek, Waldemarsudde

Fotografen C. G. Rosenberg har placerat prins Eugen vid den stora eken som kallas för Prins Eugens ek, som växer nedanför den kuperade terrängen i Frisens Park. Eken står i sänkan till vänster om vägen som leder till trädgårdsmästeriet och har stått där sedan 1630-talet. Eken blir alltså fyrahundra år gammal om några år.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad