En spårvagn i mitten av bild rör sig framåt över en bra. I förgrunden syns vatten med isflak och i bakgrunden Stadshuset med byggställningar runtom.
Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

En elektrisk spårvagn på väg över nya Stadshusbron

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad