Foto
Fotograf: Samfundet S:t Erik. Stadsmuseet i Stockholm

Maria Gamla Skola (Magistern 1)

(texten kommer från en skylt som finns uppsatt på Timmermansgatan 30)


är Stockholms äldsta bevarade folkskola och är än idag i bruk. Enligt 1842 års folkskolestadga skulle alla församlingar ha ett eget skolhus. Hartwickska huset strax intill fungerade som provisorium innan skolan stod klar, 1864. Arkitekt var Johan Fredrik Åbom. Pojkar och flickor gick då helt åtskilda med entré från var sin sida av huset och var sitt trapphus. När antalet barn ökade byggdes det andra skolhuset på tomten, 1876, också ritat av Åbom.


This is Stockholm’s oldest existing elementary school, opened in 1864. A law of 1842 made it mandatory for all parishes to build their own schools. The school was designed by Fredrik Åbom who also designed a second building on the site, opened in 1876. The school had separate entrances and interior staircases for girls and boys. (2013)

Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar
Sedan 1993 har samfundet, som ett led i att sprida kännedom om Stockholms bebyggelse, skyltat kulturhistoriskt intressanta byggnader med blå emaljskyltar. På senare år har även historiskt viktiga broar skyltats.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad