Fotografiet visar Slottsterrassen på Prins Eugens Waldemarsudde år 1930.
Foto
Fotograf: Danielson, Emilie. Prins Eugens Waldemarsudde

Slottsterrassen på Waldemarsudde omkring år 1930

Fotografiet visar Slottsterrassen på Prins Eugens Waldemarsudde år 1930. Här ser vi större delen av terrassens trädgårdsanläggning med en formbunden plantering som ramas in av låga buxbomshäckar, en så kalla parterr. I mitten av parterrens cirkelformade planteringar står Carl Milles fontän Triton från 1916. Till vänster i bilden syns Slottets södra fasad med bronsskulpturen Nike från Samothrake. På terrassen planterade prins Eugen två hästkastanjer, den ena ser vi lövverket av i fotografiets direkta förgrund och den andra syns i bakgrunden. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad