Omslagsbild Planering för Stockholm 1923-1958
Litteraturtips
Författare: Sidenbladh, Göran (1912-1997). Stockholms stadsbibliotek

Planering för Stockholm 1923-1958 / Göran Sidenbladh

Detta är en fullmatad beskrivning av Stockholms samhällsplanering under åren 1923-1958. Det är under den tiden som det moderna Stockholm växer fram. Beslut tas om Norrmalmsregleringen och rivningarna av stora delar av stadsdelens bebyggelse påbörjas. Norrmalmsregleringen, också kallad Citysaneringen, förändrar området helt och det nya City blir till.  Många av Stockholms förorter, till exempel Farsta och Vällingby planeras och byggs. För att människor ska kunna resa snabbt och enkelt behövs nya kommunikationer; tunnelbanans gröna linje är till stora delar färdig innan 50-talets slut.

Göran Sidenbladh var arkitekt och stadsbyggnadsdirektör i Stockholm och därför väl insatt i både stadsplanearbetet och de politiska diskussionerna. Boken innehåller svartvita fotografier, kartor, ritningar och tabeller. Den avslutas med en sammanfattning på engelska, en käll- och litteraturförteckning samt ett omfattande personregister. 606 sidor.

Innehåll
Företal
Inledning


Efterkrigstid och högkonjunktur
Kristid och återhämtning
Stockholms bostadspolitik
Bostadskooperationen
Saneringsplaner för stenstaden
Byggmästarhus
Stadens trädgårdsstäder
Monumentalbyggnader

Funktionalismen
Förebilder och försök
Stockholmsutställningen
Nya förutsättningar
Stenstadens krans
Smalhus i förorterna
Offentliga byggnader
Stadens parker

Staten i staden
Kunglig huvudstad
Kronans exploateringsavtal
Markkommissionen 1939
Markkommissionen 1945
Kronans hus
Kungliga parker

Trafik före bilismen
Förbindelser över strömmarna
Årstabron
Lilienberg, generalplanen och arkitekterna
Tegelbacken och Centralstationen
De stora broarna
Slussen
Spårvagnar till förorterna
Flyghamnar och flygplatser

Nedre Norrmalm I
Utgångsläget
Norrmalmstävlingen
Stadsplanenämndens plan 1936
Flera motförslag
Sommaren 1938
Tre alternativ
Avgörandet 1945

Krig och efterkrigsår
Försvarsberedskap
Fredsberedskap
Generalplanering 1944-52
Planering i kristid

Tunnelbanan
Förhistoria
1930 års trafikkommitté
Beslutet
Förberedelser
Tunnelbanan byggs
Samordning med bostadsbyggandet
Samordning med Norrmalmsregleringen
Epilog

Nya förstäder
Bostadspolitisk nyordning
Stadsdelar
Gemensamhetslokaler
Hustyper
Spånga delas och införlivas
Vällingby

Planering för näringslivet
Industri till förorterna
Ahlman och W. William-Olsson
”Industri och hantverk 1937”
Näringslivet i 1952 års generalplan
Samarbete med FFI
Saluhallar
Hamnar

Norrmalmsregleringen påbörjad
Markelius plan
Föret i portgången
Nedre Norrmalmsdelegationen
Delplaner
Plangenomförandet
Definitiva Tegelbacken
Epilog om Norrmalm

Bilismen i början
Varsel
Biltrafiken i generalplanen 1952
Bilar på Nedre Norrmalm
Trafikprognos 1956
Epilog om bilismen i början

Miljöteknik
Vatten
Energi
Avloppet renas
Soporna bränns
Tippar som toppar

Stockholm med omnejd
Grannarna
Regionplanen 1929-36
Storstockholms trafikutredning
Regionkommun?
Regionalplanen1952-58
Storstockholmsdelegationen

Efterskrift
English summary
Bilaga
Tryckta källor
Noter
Personregister


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad